Thomas Zahradnik, BSc.

    Physiotherapeut & Sportphsyiotherapeut

    ✉ zahradnik@orthopoint.net
    ☎ 0676 / 50 57 925